Disclaimer - Privacy policy

In deze disclaimer/privacy policy wordt verstaan onder:

 

- de eigenaar: de eigenaar van de website;

- gebruik(en): alle denkbare handelingen;

- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 

De hierna vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Aquatherm Technics BV. Elke bezoeker van de website is gebonden aan deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

 

De content van deze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch Aquatherm Technics BV aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Aquatherm Technics BV.

 

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Aquatherm Technics BV te worden verzocht.

 

Aquatherm Technics BV is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

 

Persoonlijke gegevens die we hebben verkregen via deze site worden beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie op te vragen en te wijzigen indien nodig. U kunt hiervoor een mail sturen naar ons.

 

Aquatherm Technics BV kan uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Aquatherm Technics BV zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

 

Aquatherm Technics BV behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze disclaimer/privacy policy te wijzigen.

Gevaertsdreef 101  •  9700 Oudenaarde

Tel. 0499 41 38 08

Mail ons

Centrale verwarming  •  Sanitair  •  Elektriciteit

BV

Home